z as in zip

 With'”split” vowel spellings Rarely at word endings after “short” vowels

zack

zap

Zeb

Zen

zig-zag

zip

zit

blaze

cloze

craze

daze

doze

faze

froze

gaze

glaze

graze

haze

laze

maze

prize

raze

size

amaze

analyze (US)

apologize (US)

authorize (US)

baptize (US)

capitalize (US)

categorize (US)

centralize (US)

characterize (US)

colonize (US)

conceptualize (US)

criticize (US)

crystallize (US)

demoralize (US)

emphasize (US)

equalize (US)

finalize (US)

formalize (US)

galvanize (US)

generalize (US)

jeopardize (US)

localize (US)

marginalize (US)

materialize (US)

maximize (US)

memorize (US)

mesmerize (US)

minimize (US)

mobilize (US)

modernize (US)

monopolize (US)

neutralize (US)

optimize (US)

organize (US)

polarize (US)

privatize (US)

publicize (US)

rationalize (US)

realize (US)

recognize (US)

reorganize (US)

revitalize (US)

revolutionize (US)

scrutinize (US)

socialize (US)

specialize (US)

stabilize (US)

standardize (US)

subsidize (US)

summarize (US)

symbolize (US)

sympathize (US)

synthesize (US)

utilize (US)

visualize (US)

UK English typically spells these words with -ise, see Column 3 of this list.

dozen

freezer

lazy

lizard

magazine

razor

wizard

zany

zapped

zealous

zebra

Zelda

zero

zillion

zinc

zing

zinnia

zipper

zippy

Zoe

zombie

zone

zoo

zoom

Zorro

biz

coz (slang)

fez (also fes)

phiz

prez

quiz

showbiz

topaz

whiz (US)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *